Segregacja odpadów drogą do oszczędności – recykling

Od lipca 2013 roku w Polsce został wprowadzony powszechny i obowiązkowy systemu odbioru odpadów. Dostosowując prawo krajowe do regulacji obowiązujących na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Polski ustawodawca przerzucił ciężar zadania organizacji odbioru odpadów z przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem śmieci na samorządy gminne.

Spora większość z nich zdecydowała się jednakże na objęcie obligatoryjnym systemem tylko odpadów powstających w domach indywidualnych. Odbiór odpadów od firm i przedsiębiorstw dalej pozostał w sferze wolnego rynku, stąd też podmioty te mają obowiązek gwarancję odbioru swoich odpadów w indywidualny sposób. Liczba firm działających na rynku zmniejszyła się wraz z wprowadzeniem nowych regulacji. Odbiór odpadów przestał być żyłą złota, jak to należy było w czasie sprzed reformy, toteż część podmiotów nie mogąc poradzić sobie w nowej sytuacji musiała zaprzestać działalność. W ten metodę wybór usługobiorców w ogromnym stopniu się zawęził. Z drugiej jednakże strony nowa sytuacja wymusiła na podmiotach z branży odbioru odpadów i recyklingu konieczność rozszerzenia swojego profilu działalności. Stąd także w tym momencie przerób odpadów i odzyskiwanie materiałów do ponownego użytku stał się dla części z nich kluczowym źródłem dochodów. Przedsiębiorstwa działające w różnych branżach łączy jedno – właściwie każde wytwarza odpady. Nowa sytuacja zaistniała na rynku odpadów i recyklingu otwiera przed nimi bezsporne opcje realizowania oszczędności. Podmioty świadczące odbiór odpadów przemysłowych są skłonne odejść od pobierania opłat, lub nawet zapłacić, jeżeli odbierane odpady będą rozdzielone na frakcje, co pozwoli dobieranie wielu odpadów zdatnych do recyklingu już na etapie wizyty u obsługiwanego przedsiębiorstwa. Stąd także opłaca się prowadzić segregację odpadów w firmie, i to wręcz w sposób głębszy niż jest to zwyczajowo przyjęte.

Więcej: odbiór odpadów przemysłowych.