Rodo na Śląsku

Nowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące zbierania i przetwarzania , a ponadto ochrony danych osobowych fizycznych użytkowników prywatnych na mieszały sporo w polskim zakładzie produkcyjnym, bo firmy musiały się dostosować do rodo Śląsk. Każda firma musiała stworzyć odpowiednie dokumenty, w których informowała swoich klientów o tym, w jaki sposób przetwarzane i udostępniane są ich dane osobowe.
Proces ten trwał w niektórych firmach nawet sporo miesięcy i jeszcze nie został do końca ukończony.

Ochrona danych Śląsk realizowana jest przez każdą firmę z osobna, niemniej jednak dokumentację może wdrożyć w firmie zewnętrzny podmiot, który świadczy takie usługi. Wystarczy jedynie skontaktować się z firmą, która para się wdrożeniami i przygotowuje plany organizacji sposobów ochrony i przetwarzania danych. W ciągu od kilku dni do kilku tygodni taka firma przygotuje całą dokumentację. W większych firmach bez wątpienia należy również nadać miano stanowisko IOD Śląsk, czyli inspektora danych osobowych w konkretnym zakładzie produkcyjnym, czyli osoby, która zajmuje się kwestiami ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów. Taką osobą może być właściciel firmy lub pracownik, który został przez firmę delegowany na takie stanowisko lub do pełnienia takich obowiązków. Zadaniem inspektora ochrony danych osobowych jest generowanie nowych sposobności przetwarzania i ochrony danych , a dodatkowo czuwanie nad prawidłowym procesem realizacji tych postanowień bądź także dokonywanie koniecznych przekształceń i informowanie o problemach właściwych organów, które czuwają w Polsce nad ochroną danych osobowych.

Dodatkowe informacje: ochrona danych śląsk.