Pracownik z Ukrainy w polskiej firmie

Będąc jedną ze sprawdzonych i certyfikowanych agencji pośrednictwa pracy gwarantujemy świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie szukania pracodawcy albo pracownika spełniającego określone warunki. W naszej bazie znajdują się sprawdzeni i posiadający odpowiednie uprawnienia kierowcy z Ukrainy oraz dodatkowo inne chłopcy i dziewczęta poszukujące tymczasowego zatrudnienia na terenie naszego państwie. Decydując się na skorzystanie z mojej propozycji umożliwiamy każdemu użytkownikowi pełną realizację jego intencji produkcyjno – sprzedażowych.

W związku z bezspornymi zmianami geopolitycznymi oraz typowo gospodarczymi w naszym państwie zaczęło rosnąc zapotrzebowanie na pracowników pochodzących z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji czy tez Gruzji. Pomiędzy poszukiwanych profesjonalistów pracujących w konkretnym zawodzie dużym zainteresowaniem cieszą się kierowcy z Ukrainy. Dużą zachętą dla pracodawców decydujących się na wyszukiwanie i zatrudnienie pracowników zza wschodniej granicy jest to, że zatrudnienie tych osób nie wymaga pozyskiwania jakiegoś specjalnego zezwolenia. Wymagane jest jednak to aby pracodawca zgłosił chęć zatrudnienia i rejestracji tych osób w urzędzie pracy. Zgłoszenie powinno zostać przedstawione w formie pisemnego oświadczenia. Najprostsze procedury aktualne przy zatrudnianiu osób pochodzących z krajów poza unijnych obowiązują, jeśli są zatrudniani pracownicy z Ukrainy. To aktualnie w przypadku tych osób formalności bieżące przy zatrudnianiu są ograniczone do przysłowiowego minimum. Po zgłoszeniu pracownika do rejestracji powinien on zgłosić się do placówki dyplomatycznej w celu otrzymania wymaganej w tym przypadku wizji. Dużym plusem jest z całkowitą czyli stu procentową pewnością to, że zbędne jest w tym przypadku poddawania się długiej i w szczególności skomplikowanej dla wielu osób procedurze opierającej się o otrzymanie potwierdzenia od na zatrudnienie pracownika od wojewody województwa na terenie, którego posiada zostać zatrudniony pracownik z Ukrainy. Jest to szczególnie wygodna i nadzwyczaj praktyczna opcja rozwiązania dla wielu osób pragnących zatrudnić pracownika zza wschodniej granicy.

Więcej informacji: zatrudnienie pracownika z ukrainy.