Oświetlenie w mieście

Wraz ze spalaniem paliw kopalnych, z których pozyskuje się największe ilości energii elektrycznej, do atmosfery uwalniane są trujące gazy. Efekt cieplarniany, którego mamy teraz niechlubną okazję doświadczyć, spowodowany jest właśnie emisją towarów spalania paliw kopalnych, a także emisją wszelkiego rodzaju aerozoli i substancji. Uszkadzają one wierzchnią warstwę atmosfery, doprowadzając do zwiększonego promieniowania, które uprzytamniamy sobiezej planety.

Oświetlenie solarne jest jednym z najlepszych możliwości na to, by ograniczyć powiększanie się dziury ozonowej. Promieniowanie słoneczne jest wyjątkowo szkodliwe dla organizmów żywych, a powiększająca się dziura ozonowa doprowadza do zaburzeń na naszej planecie (więcej informacji na stronie: aktywne przejścia dla pieszych). W niektórych częściach świata, szczególnie na Grenlandii, obserwujemy znaczące poszerzanie się dziury ozonowej i profesjonaliści szacują, że w ciągu kilkudziesięciu lat jej wielkość osiągnie taki rozmiar, iż do ziemi będą docierać szkodliwe produkty promieniowania słonecznego, które będą wpływać negatywnie na ludzkie DNA, a także DNA wszystkich organizmów żywych. Solarne latarnie uliczne są więc jednym ze sposobności na ograniczenie ilości docierania szkodliwego promieniowania (źródło informacji: hybrydowa latarnia uliczna). Mniejsze zanieczyszczenie atmosfery oraz dodatkowo wód gruntowych i wód powierzchniowych doprowadzi do szybszego oczyszczania się ziemi z produktów spalania paliw kopalnych. Solarne lampy uliczne , a ponadto rozwiązania typu wiatraki bądź elektrownie wodne, w dłuższej perspektywie czasu są w stanie w ogromnym stopniu poprawić jakość życia na naszej planecie.

Zobacz: oświetlenie hybrydowe.