Odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowania powypadkowe mają na celu pokrycie wszelkich szkód rzeczowych i osobowych. Czym są te szkody? Otóż szkody rzeczowe to wszystkie szkody majątkowe. Dla przykładu w wypadku samochodowym najczęstszą szkodą są uszkodzenia auta.

Co ciekawe, jeśli w trakcie wypadku zostaną uszkodzone ubrania albo jakieś inne drobiazgi to poszkodowany także może pozyskać rekompensatę. Ubezpieczyciel ma za zadanie ocenę szkód, przygotowanie kosztorysu, a następnie wypłaty odszkodowania. Zaś szkody osobowe to wszystkie szkody, które dotyczą zdrowia i ciała poszkodowanego. Do tych szkód należy: uszkodzenie ciała, śmierć poszkodowanego, rozstrój zdrowia, poczucie krzywdy i straty niematerialne, pokrycie kosztów leczenia – konsultacji lekarskich, rehabilitacji oraz leków. O ile poszkodowany będzie wymagał dodatkowej opieki to ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.
O odszkodowanie powypadkowe może ubiegać się każda osoba, która doznała chociażby najmniejszych szkód w wypadku. Taką osobą może być kierowca uszkodzonego auta jak i pasażer, pieszy i wszyscy inni uczestnicy zdarzenia drogowego. O odszkodowanie powypadkowe można się ubiegać w ciągu 3 lat od zdarzenia, w przypadku przestępstwa – gdy nie minęło 20 lat, gdy został uszkodzony samochód lub gdy ucierpiały w wypadku inne osoby, gdy została sporządzona stosowna notatka policji albo oświadczenie sprawcy. Zatem jeżeli doznaliście uszczerbku w wyniku wypadku zastanówcie się nad dochodzeniem do odszkodowania powypadkowego.

Więcej: Pomoc w uzyskaniu odszkodowania z oc sprawcy.